Spezialsaucen K

Sonnenblumenkernbrot

TK Backwaren von Back-Shop

Jetzt probieren
Produkte: (  1 - 10 von 18  )
:
>
Art.-Nr. Artikel VKE Merkmal
Spezialsaucen K
068391
068391

Curry Sauce K 1291 (Ktn 2x2,25Ltr Kan)KG Kan 2,25Ltr Ktn 2x2,25Ltr Kan Lage 5Ktn (alt) Lage 26Ktn Pal 130Ktn (alt) Pal 130Ktn Kilogramm/ Liter

(Kan 2,25Ltr)

042312
042312

Fisch Sauce Nantua K 89675 (Try 6x1Ltr Tet)Tet 1Ltr Try 6x1Ltr Tet Lage 20Try Pal 100Try (alt) Pal 120Try Kilogramm/ Liter
041525
041525

Gourm.Waldpilz-Sauce inst.K 0952 (Ktn 6x1kg Ds)ERG Ds 1kg Ktn 6x1kg Ds Lage 9Ktn Lage 12Ktn (alt) 1/2 Pal 36Ktn (alt) Pal 72Ktn Kilogramm/ Liter

(Ds 1kg)

051576
051576

Gourm.Zitro.Butter Sauce DOS K 0580 (Ktn 6x1kg Ds)ERG KG Ds 1kg Ktn 6x1kg Ds Lage 9Ktn Lage 12Ktn (alt) Pal 54Ktn Kilogramm/ Liter

(Ds 1kg)

041518
041518

Gourmet Pfeffer Sauce inst.K 0595 (Ktn 6x1kg Ds)ERG Ds 1kg Ktn 6x1kg Ds Lage 9Ktn Lage 12Ktn (alt) 1/2 Pal 36Ktn (alt) Pal 72Ktn Kilogramm/ Liter

(Ds 1kg)

040309
040309

Gourmet Rahm Sauce EIM K 0594 (Eim 10kg)ERG KG Eim 10kg Lage 8Eim 1/2 Pal 16Eim Pal 32Eim Kilogramm/ Liter
041510
041510

Gourmet Rahm-Sauce inst.K 0592 (Ds 1kg)ERG Ds 1kg Ktn 6x1kg Ds Lage 9Ktn Lage 12Ktn (alt) 1/2 Pal 27Ktn Pal 54Ktn Kilogramm/ Liter
041520
041520

Gourmet Wild Sauce K 0579 (Ktn 6x1kg Ds)ERG KG Ds 1kg Ktn 6x1kg Ds Lage 9Ktn Lage 12Ktn (alt) Pal 72Ktn Kilogramm/ Liter

(Ds 1kg)

041543
041543

Jäger Sauce m.Champig.inst.K 0676 (Ktn 6x1kg Ds)ERG Ds 1kg Ktn 6x1kg Ds Lage 9Ktn Lage 12Ktn (alt) 1/2 Pal 36Ktn (alt) Pal 72Ktn Kilogramm/ Liter

(Ds 1kg)

041546
041546

Rahm-Soße DOS K 0679 (Ktn 6x1kg Ds)ERG Ds 1kg Ktn 6x1kg Ds Lage 9Ktn Lage 12Ktn (alt) 1/2 Pal 36Ktn Pal 72Ktn Kilogramm/ Liter

(Ds 1kg)

:
>